Työturvallisuus

  Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka

  Tavoitteenamme on turvallinen yritys, jossa henkilöstöön ja aineelliseen pääomaan kohdistuvat omasta toiminnastamme johtuvat riskit minimoidaan.

  Tavoitteemme saavuttamiseksi tunnistamme toimintamme aiheuttamat riskit ja teemme näiden perusteella parannustavoitteita ja toimenpideohjelmia. Analysoimme työtapaturmat, vaaratilanteet ja suunnittelemme näiden perusteella parannustavoitteita ja toimenpideohjelmia.

  Turvallisuuden tasoa parannetaan myös sisäisistä auditoinneista, Elmeri-kierroksista, johdon kierroksista ja työsuojelukierroksista tehtyjen havaintojen ja toiminnasta saatujen palautteiden perusteella.

  Työntekijämme ovat tietoisia työhönsä liittyvistä TTT- riskeistä ja noudattavat ohjeistusta mukaan lukien suojavälineiden käyttö.

  Jokainen on velvollinen ilmoittamaan esimiehelleen tai työsuojeluvaltuutetulle havaitsemastaan vaaratekijästä.

  Johto on sitoutunut työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvaan edistämiseen.

  Tunnistamme toimintaamme koskevat lakisääteiset vaatimukset ja noudatamme niitä toiminnassamme.

  Noudatamme toiminnassamme ISO45001:2018 turvallisuusjärjestelmää.

  Image
  Image
  © Javasko Machines 2024. All Rights Reserved. Site by Aidia.